ZWZ firmy medialnej Agora zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 50,937 mln zł, co daje 1 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie.

„Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 50.937.386 akcji Agory. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 lipca 2012 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 3 sierpnia 2012 roku" – czytamy w komunikacie.

W I-IV kw. 2011 roku spółka miała 42,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 71,90 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1234,60 mln zł wobec 1116,70 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 20,25 mln zł zysku netto wobec 63,97 mln zł zysku rok wcześniej.