Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) poparła propozycję zarządu, aby nie wypłacać dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2011 rok, który wyniósł 1,6 mld zł, i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, poinformowała spółka w komunikacie.
Reklama

"Rada nadzorcza PGNiG podjęła 9 maja 2012 r. uchwałę, w której pozytywnie oceniła decyzję zarządu o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia 1,6 mld zysku bilansowego za 2011 rok na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Rada pozytywnie oceniła również rekomendację zarządu o przeznaczeniu zysku zatrzymanego w kwocie 72,5 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Nie ma dywidendy bo taryfa gazowa nie zrekompensowała kosztów zakupu gazu

PGNiG podało, że rekomendacja zarządu wynika z braku odzwierciedlenia kosztów zakupu gazu z importu ponoszonych przez spółkę w IV kw. 2011 roku oraz w I kw. 2012 roku w taryfie URE na paliwo gazowe.

PGNiG ma ambitny plan inwestycyjny

"Wypłata dywidendy akcjonariuszom mogłaby utrudnić prowadzenie zaplanowanych przez spółkę zadań.

PGNiG już kolejny rok realizuje ambitny program inwestycyjny, którego zakończenie będzie miało istotny wpływ na wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy. Realizowane inwestycje są również kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski" - czytamy w uzasadnieniu.

Gross środków pochłonie poszukiwanie gazu łupkowego

GK PGNiG w 2012 roku planuje zainwestować ok. 8 mld zł, w tym 3 mld zł z tytułu realizacji zakupu Vattenfall Heat Poland. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz na poszukiwania gazu z łupków, a także na budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu, sieci dystrybucyjnej, w tym nowych przyłączy oraz na projekty energetyczne.

PGNiG miało w 2011 roku 1626,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2453,74 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 1615,69 mln zł zysku netto wobec 1702,12 mln zł zysku rok wcześniej. W ub. roku Skarb Państwa zaproponował przeznaczenie 708 mln zł z zysku PGNiG za 2010 rok, wynoszącego 1.702 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, przy czym część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa została wypłacona w formie niepieniężnej (max. 30,10 mln zł).

Prawie 922 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy. W 2010 roku ZWZ PGNiG zdecydowało o przeznaczeniu 472,00 mln zł na wypłatę dywidendy, z tego maksymalnie 339,99 mln zł w formie dywidendy niepieniężnej, co oznaczało wypłatę w wysokości 8 gr na akcję (wobec 9 gr rok wcześniej).