Walne zgromadzenie PGNiG zdecydowało o pozostawieniu ubiegłorocznego zysku w spółce, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu.

Uchwalono, że zysk bilansowy za 2011 rok w wysokości 1,62 mld zł oraz zysk zatrzymany na poziomie 72,5 mln zł zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału zapasowego PGNiG SA.

Zarząd uzasadniał wcześniej, że pozostawienie zysku w spółce wynika z ambitnego programu inwestycyjnego grupy.

Z zysku za 2010 rok PGNiG wypłacił dywidendę w wysokości 0,12 zł na jedną akcję.