"Zaproponowana przez zarząd wysokość wypłaty akcjonariuszom części zysku za rok 2011 wpisuje się w zaktualizowaną polityką dywidendową, przyjętą przez bank 4 kwietnia tego roku.

Dostosowując zasady do nowego ładu regulacyjnego oraz otoczenia gospodarczego zapewnia ona przewidywalność w zakresie strumienia oczekiwanych dywidend dla akcjonariuszy, wzmacnia bezpieczeństwo banku oraz zakłada utrzymanie niezbędnego kapitału na rozwój" - podał bank w komunikacie.

Wypłata dywidendy z zysku za 2011 rok w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12% oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego. "Rekomendowana kwota godzi oczekiwania akcjonariuszy z dążeniem banku do minimalizacji ryzyka w okresie zwiększonej niepewności na rynkach"- powiedział prezes Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

12 czerwca oraz 27 czerwca 2012 roku to proponowane terminy odpowiednio: ustalenia prawa do dywidendy oraz wypłaty dywidendy. PKO BP wypłaca dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku.

W ostatnich dwóch latach wypłacił łącznie w formie dywidendy kwotę 4,85 mld zł, co stanowiło 84% zysku netto za ten okres. PKO BP miał 3807,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 3216,88 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 3953,62 mln zł zysku netto wobec 3311,21 mln zł zysku rok wcześniej.