Giełda Papierów Wartościowych mogła w I kw. 2012 roku zanotować 22,9-24,07 mln zł zysku netto przy konsensusie na poziomie 23,56 mln zł, wobec 38,6 mln zł zysku w analogicznym okresie 2011 roku, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISB.

GPW opublikuje wyniki za I kwartał w czwartek, 10 maja.

Analitycy z czterech domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że przychody spółki w I kwartale wyniosły 58-65,4 mln zł, przy konsensusie na poziomie 62,7 mln zł wobec 69,16 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku.

W I kw. 2012 roku GPW mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 23-28,15 mln zł, przy konsensusie na poziomie 25,76 mln zł wobec 38,5 mln zł zysku EBIT rok wcześniej.

DM PKO BP ocenia spadek obrotów akcjami w I kw. 2012 na 12,5% r/r oraz spadek wolumenu instrumentów pochodnych o 30,9% r/r, jako główne przyczyny słabych przychodów z obrotu.

"TGE (konsolidacja od 24 lutego) dołoży ok. 3,3 mln zł do wyniku operacyjnego. Koszty operacyjne wyższe kw./kw. z uwagi na konsolidację TGE, wyższe opłaty na KNF (niska baza w IV kw. 2011) oraz koszty emisji obligacji (ok. 2,0-2,5 mln zł w I kw.)" - ocenia DM PKO BP.

GPW miała 134,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2011 roku wobec 94,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 268,80 mln zł wobec 225,63 mln zł rok wcześniej.