Grupa Lotos opublikuje wyniki za I kwartał we wtorek, 8 maja. Analitycy z sześciu domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że przychody grupy w I kwartale wyniosły 8.250-8.878 mln zł, przy konsensusie na poziomie 8.543 mln zł, wobec 6.519 mln zł przychodów przed rokiem. W I kwartale 2012 roku Grupa Lotos mogła osiągnąć skonsolidowany wynik operacyjny w wysokości 329-504 mln zł zysku, przy konsensusie na poziomie 413 mln zł zysku wobec 413 mln zł zysku przed rokiem.

"I kw. 2012 r. przyniósł poprawę marż rafineryjnych, Lotos starał się wykorzystać sprzyjające środowisko i optymalizował przerób ropy naftowej jednak koszt likwidacji ulgi biopaliwowej obniży wynik segmentu rafineryjnego" - czytamy w raporcie DM PKO. Według analityków, rosnące ceny ropy powinny mieć pozytywne przełożenie na wyniki segmentu wydobywczego, a umocnienie złotówki wesprze saldo na działalności finansowej.