Zwyczajne walne zgromadzenie (ZWZ) Grupy Lotos ma decydować na posiedzeniu 28 czerwca o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2011 rok, w wysokości 307,67 mln zł, na kapitał zapasowy oraz na fundusz celowy, co oznacza niewypłacenie dywidendy, poinformowała firma w projekcie uchwały na ZWZ.

"Zysk netto Grupy Lotos SA za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku w wysokości 307 669 935,90 zł w całości wyłącza się od podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki i przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy spółki - kwotę w wysokości 306 169 935,90 zł, 2) zasilenie funduszu celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych - kwotę w wysokości 1 500 000,00 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Brak dywidendy rekomenduje zarząd spółki

W ub. tygodniu taką rekomendację przedstawił zarząd spółki.

Wcześniej prezes spółki Paweł Olechnowicz informował, że Grupa Lotos zaproponuje swojemu głównemu akcjonariuszowi, tj. Skarbowi Państwa, niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 rok. Argumentował, że spółka ma bardzo ciekawe projekty rozwojowe, a ponadto brak dywidendy pozwoli ustabilizować finanse firmy.

Obowiązująca strategia Lotosu zakłada, że spółka może wypłacać do 30% dywidendy począwszy od zysku za 2011 rok. Skarb Państwa ma 53,19% akcji Grupy Lotos.

Grupa Lotos miała 648,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 679,18 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 307,67 mln zł zysku netto wobec 464,95 mln zł zysku rok wcześniej.