Od 2 maja do 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku tegorocznych mrozów.

Takie wsparcie jest udzielane w ramach pomocy de minimis. Jest to pomoc, której może udzielić państwo bez zgody Komisji Europejskiej. Może ona wynosić do 7,5 tys. euro na gospodarstwo w ciągu trzech lat.

Jak poinformował w środę Departament Komunikacji Społecznej ARiMR, wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę.

Ponadto rolnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis, powinien przedstawić wraz z wnioskiem wszystkie zaświadczenia o takiej pomocy w okresie ostatnich dwóch lat. Może też złożyć oświadczenie o korzystaniu z pomocy lub też poinformować, że nie uzyskał takiej pomocy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom na ponowne obsianie gruntów w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR. Stawka pomocy wynosi 100 zł na 1 hektar ziemi i dotyczy ponownego zasiewu żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych.

Formularz wniosku oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu udostępnione są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz w biurach powiatowych ARiMR.