Inflacja konsumencka w marcu 2012 r. wyniosła 3,9% r/r wobec 4,3% w lutym. 

NBP podkreśla, że w momencie przeprowadzania badania przez Ipsos ankietowani znali jedynie dane za luty. Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5% +/- 1 pkt proc.