Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,5 proc.

W IV kwartale 2011 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.