Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc.

Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.

"FOMC (Federal Open Market Committee, czyli Federalny Komitet Otwartego Rynku - PAP) oczekuje, że wzrost gospodarczy będzie pozostawał ograniczony w kolejnych kwartałach, po czym stopniowo przyśpieszy" - napisano w oświadczeniu Fedu.

Zdaniem Fedu, napięcia na światowych rynkach finansowych wciąż stanowią znaczące zagrożenie dla amerykańskiej gospodarki.

Sytuacja na rynku nieruchomości w USA pozostaje trudna

Fed poinformował, że dalej będzie kontynuował sprzedaż obligacji, wartych łącznie 400 mld USD, o terminie zapadalności 3 lat lub mniejszym, a zyski inwestował w obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

Wzrost inflacji w USA ma tymczasowy charakter - ocenił Fed.

"Inflacja wzrosła nieznacznie w ubiegłych miesiącach, co było głównie efektem wyższych cen ropy naftowej oraz benzyny(...). Wyższe ceny ropy będą miały tylko tymczasowy efekt na poziom inflacji" - napisano.

Fed ocenił również, że pomimo pewnych oznak poprawy, sytuacja na rynku nieruchomości w USA pozostaje trudna.

Kolejne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych odbędzie się 19-20 czerwca 2012 roku.