Wartość sprzedaży spółki Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD), właściciela sieci sklepów "Biedronka", wzrosła w I kw. 2012 r. o 21% (liczona w złotych). Obroty całej grupy wyniosły w tym okresie 2,44 mld euro (+8,8% r/r), a zysk netto wzrósł o 20,8%.

"Dynamiczny rozwój oraz konsekwentna polityka oferowania wysokiej jakości produktów po niskich cenach pozwoliła zwiększyć sprzedaż sieci w pierwszym kwartale 2012 roku o 21% (w zł) w porównaniu z tym samym okresem roku 2011.

Dzięki dobrym wynikom w Polsce, Grupa Jeronimo Martins, będąca właścicielem Biedronki, zwiększyła skonsolidowaną sprzedaż w pierwszym kwartale 2012 roku o 8,8% do wartości 2,44 mld euro" - czytamy w komunikacie.

W I kw. 2012 roku sieć powiększyła się o 37 nowych sklepów, a sprzedaż porównywalna wzrosła o 9,5%.

W pierwszym kwartale 2012 roku zysk operacyjny EBIDTA całej Grupy Jeronimo Martins wzrósł o 9,2%, a skonsolidowany zysk netto wzrósł o 20,8 %.W I kw. 2012 roku Grupa zainwestowała 93 miliony euro, z czego 86% zainwestowano w Polsce.

"Utrzymanie dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w pierwszym kwartale potwierdza to, że nasza polityka zaspakajania oczekiwań klientów, wyrażająca się między innymi naszymi staraniami, poprawą ergonomii i wystroju wnętrz naszych sklepów, przynosi wyniki.

Cieszy nas to, że klienci reagują pozytywnie na rozwój oferty i zmiany wprowadzane w Biedronce" - powiedział dyrektor generalny Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że plany Biedronki obejmują otwarcie 250 kolejnych sklepów w roku 2012. Proces modernizacji ma się zakończyć w październiku tego roku. To umożliwi sieci umocnienie pozycji lidera na polskim rynku.

Pod względem sprzedaży JMD zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród największych firm w Polsce, a pierwsze wśród firm z sektora żywności. Zajmuje też siódme miejsce na liście największych firm Europy Środkowowschodniej Coface TOP 500 CEE.