Porozumienie dotyczy nowych zasad współpracy i przewodnictwa w konstytuancie w MFW i BŚ.

"Istotna część porozumienia dotyczy wprowadzenia zasady rotacji na stanowisku Dyrektora Wykonawczego konstytuanty MFW na równych prawach, wymiennie co dwa lata, a także - w przyszłości - na stanowisku Dyrektora Wykonawczego konstytuanty BŚ" - poinformowało MF w komunikacie.

Podkreślono, że "zmiany w konstytuancie MFW wejdą w życie po zaakceptowaniu przez członków MFW reformy zarządzania Funduszem, przewidzianej w rezolucji Rady Gubernatorów Funduszu nr 66-2, przewidującej także wzrost kwoty członkowskiej, a zatem i siły głosu Polski". "Porozumienie jest wyrazem rosnącej roli naszego kraju na arenie międzynarodowej" - dodano.

Więcej stanowisk dla państw gospodarek wschodzących

Wskazano, że porozumienie jest częścią zmian w instytucjach Bretton Woods, oddających ewolucję w gospodarce światowej, polegającej przede wszystkim na rosnącej roli państw rozwijających się i gospodarek wschodzących.

Porozumienie przewiduje zmniejszenie liczby dyrektorów wykonawczych reprezentujących rozwinięte kraje europejskie o dwóch dyrektorów na rzecz gospodarek wschodzących i rozwijających się.

Resort finansów poinformował, że Szwajcarii obecnie w obydwu instytucjach przypada stałe stanowisko dyrektora wykonawczego, a Polsce - zastępcy dyrektora.

Członkami naszej konstytuanty są także Republika Azerbejdżanu, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska, Republika Serbii, Republika Tadżykistanu i Turkmenistan.