Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) zawarł z Russian Standard Corporation ostateczne umowy o sojuszu strategicznym, podała spółka w komunikacie. Inwestor zasili CEDC łączną kwotą 310 mln USD.

"Spółka Russian Standard zobowiązała się zainwestować w CEDC 100 000 000 USD, w drodze nabycia kombinacji akcji zwykłych CEDC nowej emisji oraz obligacji zamiennych (zamiennych na akcje zwykłe CEDC, po uzyskaniu zgody akcjonariuszy), które mają być wyemitowane przez CEDC. Ponadto, Roust Trading zobowiązał się do nabycia niezabezpieczonych, niepodporządkowanych obligacji CEDC nowej emisji o wartości nominalnej do 210 000 000 USD z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. i średnim oprocentowaniem wynoszącym 6,00% (ang. blended interest rate).

Rosyjski "król wódki", miliarder Roustam Tariko / Bloomberg / Simon Dawson

Wpływy z omawianej inwestycji muszą zostać wykorzystane na wykup niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z terminem zapadalności w 2013 r." – czytamy w komunikacie.

Reklama

Od sojuszu do powstania jednego wielkiego podmiotu

W wyniku sojuszu strategicznego pomiędzy Russian Standard Corporation a CEDC powstanie liczący się uczestnik rosyjskiego i polskiego rynku alkoholi, dysponujący najlepszymi w swojej klasie własnymi markami wódek oraz markami partnerskimi, które są dystrybuowane na całym świecie, podano również.

Reklama

"Inwestycja Roust Trading ma zapewnić CEDC środki finansowe oraz kapitał potrzebny na spłatę lub wykup wszystkich pozostających w obrocie niepodporządkowanych obligacji zamiennych CEDC z oprocentowaniem wynoszącym 3% i terminem zapadalności w 2013 r.

Po zrealizowaniu omawianych transakcji (zakładając, że CEDC uzyska zgodę akcjonariuszy, o której mowa poniżej) Roust Trading oraz podmioty z nim powiązane mogą w przyszłości posiadać około 28% znajdujących się w obrocie akcji zwykłych CEDC" - czytamy dalej.

"Spodziewamy się dalszych negocjacji w sprawie połączenia naszych działalności w Rosji, a także innych efektów synergii, które mogą być osiągnięte z tego strategicznego sojuszu" - powiedział prezes i dyrektor generalny CEDC William V. Carey, cytowany w komunikacie. Podkreślił, że partnerstwo z Roustamem Tariko oraz Roust Trading przyniesie CEDC korzyści nie tylko od strony finansowej i biznesowej.

"Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu na rosyjskim rynku alkoholi, pan Tariko będzie stanowił też cenne wsparcie dla działań kierownictwa oraz Rady Dyrektorów zmierzających do umocnienia pozycji CEDC na rynku rosyjskim a także na rynkach międzynarodowych" - powiedział prezes.

Z kolei założyciel i prezes Russian Standard Corporation Roustam Tariko, cytowany w komunikacie, ocenił, że partnerstwo Russian Standard Corporation z CEDC powinno przynieść obu spółkom szereg efektów synergii. "Nie tylko powinniśmy stać się istotnym uczestnikiem rynku wódek we wszystkich kategoriach oraz wiodącym importerem napojów alkoholowych posiadającym w swojej ofercie jedne z najbardziej istotnych marek alkoholi klasy premium w Rosji i w Polsce, ale także powinniśmy dysponować bardzo wydajną infrastrukturą produkcyjną i dystrybucyjną w niedalekiej przyszłości, co powinno zwiększyć naszą konkurencyjność na światowych rynkach.

Jestem przekonany, że powinniśmy być zdolni sprawnie zrealizować wszystkie etapy transakcji z CEDC" - powiedział Tariko. W I-IV kw. 2011 roku spółka CEDC miała 1291,80 mln USD skonsolidowanej straty netto wobec 92,90 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 877,60 mln USD wobec 711,50 mln USD.