"Polska wódka" to napój alkoholowy uzyskiwany ze zbóż lub ziemniaków uprawianych na terenie naszego kraju - zdecydował w piątek Sejm, który uchwalił ustawę zawierającą zawierający taką definicję trunku.

W głosowaniu wzięło udział 438 posłów: za uchwaleniem ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych głosowało 400 posłów, żaden nie był przeciw, a 38 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy zmieniają definicję "Polskiej Wódki/Polish Vodka" i ustalają sposób przygotowania specyfikacji technicznej tego napoju spirytusowego.

Posłowie odrzucili poprawkę aby w definicji Polskiej Wódki uwzględnić także możliwość jej produkcji z kukurydzy. Taką propozycję poparło 43 posłów przy 396 głosujących przeciw i 2 wstrzymujących się od głosu.

Nowe uregulowania prawne - zgodnie z zamierzeniami resortu rolnictwa - mają spowodować, by na terenie naszego kraju produkowano wódkę, która na podstawie oznaczeń geograficznych mogła by się odróżniać od innych wódek na europejskim rynku. Polska Wódka musi też być wytwarzana w Polsce.

W 2008 r. Unia Europejska dopuściła, by wódką nazywać napój alkoholowy produkowany z innych surowców pochodzenia rolniczego, np. winogron. Polska jest pierwszym producentem wódki w UE i czwartym na świecie. Rocznie produkuje się ponad 300 mln litrów wódki, z tego ok. 50 mln litrów jest eksportowane.