Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, że osiągnięcie w tym roku wzrostu PKB na poziomie 4 proc. jest możliwe. Przebywający w poniedziałek w Katowicach minister ocenił, że inflacja poniżej 4 proc. nie jest groźna dla gospodarki.

"Inflacja na poziomie ok. 3 do 4 proc. nie stanowi poważniejszego problemu. To raczej jeden z czynników sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Póki inflacja nie przekracza 4 proc., nie ma jakichś poważniejszych obaw" - powiedział wicepremier podczas konferencji prasowej.

Wiele zależy od rynków zewnętrznych

Odnosząc się do prognoz dotyczących wielkości wzrostu gospodarczego w 2012 r., wicepremier wskazał, że zależy on nie tylko od koniunktury w Polsce, na rynku krajowym, ale także od sytuacji na rynkach sąsiednich - szczególnie niemieckim.

"W tej chwili kryzys w Europie i trudności, które widać również np. w Hiszpanii, sprawiają, że trzeba być ostrożnym. Zachowałbym jednak optymizm, że wzrost na poziomie ok. 4 proc. jest możliwy, jeśli tylko utrzymamy dobrą sytuację i dobry nastrój na rynku wewnętrznym" - ocenił Pawlak.

Polski atut: słabszy złoty i krajowa konsumpcja

Jego zdaniem rynek krajowy zawsze był tym głównym motorem wzrostu gospodarczego.

"Krajowa konsumpcja oraz fakt, że nieco słabszy złoty - powyżej 4 zł do euro - daje dobrą konkurencyjność w eksporcie naszych towarów (), dzięki temu możemy mówić o dobrych czynnikach wzrostu" - podsumował wicepremier, wskazując, że dzięki tym czynnikom "towary jadą na emigrację, a miejsca pracy i siła nabywcza zostają w kraju".

Według podanych w ubiegłym tygodniu danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. wzrosły o 3,9 proc. wobec marca 2011 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc.

W końcu marca analitycy Ministerstwa Gospodarki prognozowali, że wzrost PKB w I kwartale tego roku spowolni do 3,3-3,5 proc. rok do roku po wzroście w IV kwartale 2011 roku o 4,3 proc.