Inflacja konsumencka w kwietniu br. utrzyma się na wysokim poziomie, ale lekko spadnie w porównaniu z 3,9% zanotowanymi w poprzednim miesiącu, szacują eksperci Ministerstwa Gospodarki. W ich ocenie będzie to 3,8%.

"Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 roku wzrosły o 0,5% w porównaniu z lutym b.r. W odniesieniu do marcem 2011 roku były zaś wyższe o 3,9%. Dane te są w pełni zgodne z oczekiwaniami ekspertów MG" - napisali eksperci resortu w komentarzu do danych GUS o inflacji za styczeń 2011 r.

W marcu najszybciej rosły ceny żywności, paliw i transportu

Według GUS, największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika inflacji w marcu 2012 r. miały ceny żywności, paliw a także dóbr i usług związanych z transportem. Ceny w pozostałych produktów rosły wolniej od ogólnego wskaźnika inflacji.

W kwietniu ceny nadal rosną i będą rosły. Winne ceny ropy

"Analitycy MG oczekują w kwietniu 2012 roku zbliżonego tempa wzrostu cen. W stosunku do marca br. powinny one wzrosnąć o 0,5%. W zbliżonym tempie powinny także rosnąc ceny żywności, zaś szybciej - paliw. W ujęciu rocznym wzrost cen w kwietniu 2012 r. powinien wynieść 3,8%.

Podstawowym źródłem niepewności pozostaje sytuacja na rynku walutowym, a także mające swoje źródło w sytuacji politycznej zawirowania na rynku surowców" - szacuje resort.