Brak odpowiedniego nadzoru nad bankami i właściwych regulacji przyczynił się do kryzysu finansowego w 2008 roku i recesji - oświadczył w piątek prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) Ben Bernanke.

W przemówieniu w Nowym Jorku szef Fed bronił polityki amerykańskiego banku centralnego, zwracając uwagę, że nie może się on ograniczać tylko do sterowania polityką monetarną, lecz ma również dbać o stabilizację na rynkach finansowych.

"Wydarzenia ostatnich kilku lat przypomniały nam o szkodach, jakie mogą wyrządzić poważne kryzysy finansowe. W przyszłości priorytetową rolą Rezerwy Federalnej, jak i innych banków centralnych musi być w równym stopniu kierowanie polityką walutową, jak i promowanie finansowej stabilności" - powiedział Bernanke.

W następstwie kryzysu Fed wzmocnił nadzór nad bankami. Przykładem były testy stresu w bankach, sprawdzające ich wytrzymałość na nagromadzenie niespłacalnych długów.

Reklama

Bernanke nie ocenił w swym wystąpieniu obecnej sytuacji gospodarki USA.