PGNiG będzie miała obowiązek złożenia sprawozdania o stopniu realizacji zobowiązania - miesiąc po dokonaniu zmian w umowach ma dostarczyć do UOKiK kopie nowych wzorców, ofertę zmiany kontraktu, a także listę wszystkich odbiorców, którym zaproponowano zmianę umowy oraz tych, którym nie przedstawiono propozycji aneksu wraz z uzasadnieniem takiego postępowania. Ponadto do końca stycznia 2013 r. PGNiG będzie musiało przekazać informację zarówno o odbiorcach, którzy zmienili umowy, jak i nie zdecydowali się na ich aneksowanie.

Po upływie wyznaczonych terminów UOKiK będzie sprawdzał wykonanie decyzji przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W przypadku niewykonania zobowiązania, przedsiębiorca może zostać ukarany sankcją pieniężną do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Nie jest to jedyne działanie UOKiK prowadzone w związku z praktykami PGNiG. Obecnie prowadzone jest także postępowanie antymonopolowe dotyczące sprzedaży hurtowej gazu przez rynkowego potentata. Więcej na temat praktyk ograniczających konkurencje można dowiedzieć się z kampanii prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.