Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Orlen Oil, które wykaże, czy spółka ustalała ze swoimi dystrybutorami ceny olejów silnikowych Platinum, podał urząd w komunikacie.

„Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bieżąco monitoruje rynek paliw w Polsce. Jednym z efektów działań UOKiK jest wszczęcie postępowania przeciwko spółce Orlen Oil.

Z informacji zgromadzonych przez Urząd wynika, że Orlen Oil zobowiązuje swoich autoryzowanych dystrybutorów do sprzedawania olejów Platinum nie taniej niż cena wskazana przez producenta, pomniejszona o określony rabat.

Ponadto spółka przyznaje sobie prawo do sprawdzania, czy to zalecenie jest wykonywane, a także rozwiązania umowy z kontrahentem, który stosuje niższe stawki niż z góry określone" – czytamy w komunikacie. Według urzędu, takie działanie może być uznane za porozumienie ograniczające konkurencję.

„Wspólne ustalanie z partnerami handlowymi stosowanych przez nich cen odsprzedaży jest niedozwolone – ustalając ceny przedsiębiorcy powinni działać niezależnie i kierować się własnym rachunkiem ekonomicznym" – czytamy dalej.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję powinno być zakończone nie później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia jego wszczęcia.

W przypadku stwierdzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

W 2011 roku przychody ze sprzedaży Orlen Oil wyniosły 1173 mln zł, a zysk netto wyniósł 89 mln zł.

Orlen Oil należy do grupy kapitałowej Orlen. Zajmuje się m.in. produkcją olejów silnikowych używanych przez kierowców samochodów osobowych.