Wzrost gospodarczy w I kw. 2012 roku będzie bliski 4,0%, oszacował prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. W jego ocenie nie uda się sprowadzić w tym roku inflacji do 2,5-proc. celu NBP.

"Polska gospodarka od sześciu kwartałów rozwija się w tempie powyżej 4%, może nawet od 5 kwartałów i w I kwartale tego roku też powinno być coś koło tego" - powiedział Belka na konferencji po posiedzeniu RPP.

Gorzej z inflacją - w tym roku nie do opanowania

Prezes NBP nie jest natomiast tak optymistyczny, jeśli chodzi o sprowadzenie w tym roku inflacji do celu banku centralnego "Nie sądzę, żeby dało się sprowadzić inflację do celu jeszcze w tym roku" - ocenił Belka.

W marcu Belka mówił, że dane o gospodarce z początku roku pozwalają podtrzymać prognozę NBP, według której PKB wzrośnie w tym roku o 3,0% wobec 4,3% w ub.r.

Natomiast wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Halina Dmochowska przewiduje, że wzrost PKB w I kw. 2012 r. może znaleźć się w przedziale 3,0-3,5%. Rząd prognozuje na ten rok wzrost gospodarczy w wysokości 2,5% (choć minister finansów niedawno sugerował możliwość korekty w górę)