Żaden z dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekiwał ingerencji w poziom stóp procentowych na kwietniowym posiedzeniu RPP

Rada nadal "czeka i obserwuje"

W ich ocenie, Rada utrzyma neutralne stanowisko i będzie kontynuować strategię "wait and see", obserwując i analizując kolejne pojawiające się dane makroekonomiczne.

Niewiadoma inflacja i tempo wzrostu gospodarczego

Ten scenariusz jest tym bardziej prawdopodobny, że nawet marcowa projekcja inflacji nie rozwiała wszystkich wątpliwości przedstawicieli władzy monetarnej.

Nadal bowiem - jak wynika z "minutes" - nie są oni zgodni co do tempa spadku inflacji do 2,5-proc. celu. Nie zgadają się także w ocenie dynamiki wzrostu gospodarczego w 2012 r., które w I kw br. może znaleźć się w przedziale 3-3,5%.

Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%.