Rada Polityki Pieniężnej przyjęła w środę roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z którym zysk banku centralnego w 2011 r. wyniósł 8,6 mld zł" - poinformował NBP w środę w komunikacie.

"W 2011 r. NBP osiągnął zysk w wysokości 8,6 mld zł. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim zysk NBP, pomniejszony o 5-procentowy odpis na fundusz rezerwowy, zostanie przekazany do budżetu państwa" - napisano w komunikacie.

Rostowski: Pieniądze NBP pomogą obniżyć przyrost długu publicznego

Minister finansów Jacek Rostowski poinformował w komentarzu przesłanym PAP, że nieoperacyjny zysk NBP, wynikający z realizacji różnic kursowych, nie zmniejszy deficytu budżetowego liczonego według definicji unijnych.

"Zmniejsza on jedynie potrzeby finansowania tego deficytu i wobec tego zmniejszy przyrost długu publicznego. Dobre wyniki za 2011 rok i solidna gospodarka polska w 2012 roku oznaczają, że zgodnie z naszymi planami relacja długu publicznego do PKB spadnie już w tym roku" - wskazał Rostowski.

Minister dodał, że resort finansów oczekuje, iż w następnych latach ta relacja będzie się dalej obniżała.

Już w lutym szef NBP informował, że NBP wpłaci do budżetu zysk za 2011 rok, nie określił jednak, w jakiej wysokości. W 2010 roku bank centralny osiągnął 6,5 mld zł zysku, z czego wpłacił w ubiegłym roku do budżetu państwa ok. 6,2 mld zł.