W końcu kwietnia 2012 r. rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro osiągnęły poziom najwyższy w historii i wyniosły ponad 77,6 mld euro,(ponad 102 mld dolarów) o blisko 3 mld euro więcej niż miesiąc wcześniej - podał w poniedziałek w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Bank centralny podał, że w przeliczeniu na dolary amerykańskie stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski powiększył się z 99,7 mld dol. w końcu marca do 102,8 mld dol. w końcu kwietnia.

"Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności" - napisano w komunikacie NBP.

Bank poinformował, że NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. "Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie" - wskazano.