W oświadczeniu wydanym przez Komisję Europejską czytamy, że śledztwo ma ustalić, czy Motorola Mobility nie narusza unijnego prawa w dziedzinie konkurencji „zabiegając o sądowe zakazy sprzedaży flagowych produktów Apple i Microsoftu, takich jak iPhone, iPad, Windows i Xbox na podstawie patentów, które uznaje za kluczowe dla wytwarzania produktów zgodnych ze standardami” - relacjonuje agencja Bloomberg.

Wcześniej identyczne postępowanie wyjaśniające Bruksela wszczęła w sprawie południowokoreańskiego koncernu Samsung Electronics.

W miarę rosnącego stale popytu na smartfony i tablety Samsung, Motorola Mobility, Microsoft i Apple uwikłały się w serię sporów prawnych w całej Europie. Google, który jest w trakcie przejmowania Motorola Mobility, zwrócił się z pisemnym apelem do firm, aby ustaliły standardy przemysłowe, które stworzą gwarancje sprawiedliwego i uczciwego licencjonowania patentów. 

Europejski regulator poinformował, że działa na podstawie skarg wniesionych przez Apple i Microsoft w związku z możliwym nadużyciem przez Motorola Mobility dominującej pozycji nie udzielając licencji na patenty na „sprawiedliwych, rozsądnych i wykluczających dyskryminację warunkach”, zgodnie z ustaleniami organizacji odpowiedzialnych za standardy.

Al. Veney, rzecznik Google w Brukseli powiedział, że wprawdzie jego firma jeszcze nie sfinalizowała akwizycji Motorola Mobility, tym niemniej współpracuje z Komisją Europejską i jest gotowa udzielić odpowiedzi na każde pytanie. Dodał, że Google od dawna niepokoi się sprawami naruszania patentów, ma także doświadczenia z procesami sądowymi i roszczeniami „skierowanymi pod adresem ekosystemu Android”.