Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie będzie spłacał w 2012 r. pożyczek zaciągniętych w latach 2009 – 2011 w państwowym budżecie – wynika z planu finansowego funduszu.
Teoretycznie powinien spłacić w tym roku zobowiązania zaciągnięte w 2010 r. – wówczas pożyczył od resortu finansów 5,4 mld zł. Ale najprawdopodobniej powtórzony zostanie zabieg z zeszłego roku, kiedy przedłużono termin spłaty pożyczki z 2009 r. o dwa lata – do roku 2013.
Jak dotąd państwowy budżet udzielił funduszowi trzech nieoprocentowanych pożyczek na łączną kwotę prawie 16 mld zł. W tym roku FUS będzie mógł pożyczyć z państwowej kasy do 3 mld zł. Z planu wynika jednak, że budżetowe zadłużenie funduszu nie powinno rosnąć aż tak bardzo. Na koniec roku ma ono bowiem łącznie wynosić 16,2 mld zł – „tylko” o 300 mln zł więcej niż na koniec roku 2011.