Jak podkreśla gazeta, na razie na parkiecie są notowane obligacje zaledwie 11 samorządowców.

GPW ogłosiła, że koszt wejścia na parkiet będzie niższy o 30 proc. "Od początku kwietnia do końca czerwca 2012 r. samorządy będą obowiązywały preferencyjne stawki, zarówno pobierane przez GPW w ramach obsługi emisji i obrotu, jak i przyjmowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych za rejestrację emitowanych instrumentów" - mówi Robert Kwiatkowski z GPW.

Kwiatkowski nie wyklucza, że czas promocji będzie przedłużony.

Catalyst daje emitentom "dostęp do szerokiego grona inwestorów, co pozwala im obniżyć koszt obsługi zaciąganego w ten sposób długu" - zachwala wiceprezes Banku Pekao Andrzej Kopyrski.

Jak wylicza Bogdan Nawrocki ze stołecznego ratusza, przy sześciu emisjach obligacji o łącznej wartości 2,1 mld zł za pośrednictwem Catalyst, miasto zaoszczędziło ok. 2,9 mln zł.