Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obliczanie indeksu spółek z regionu środkowo-wschodniej Europy WIG-CEE, podała giełda w komunikacie.

"Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 maja 2012 r. rozpoczyna obliczanie i publikację indeksu spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej - WIG-CEE.

Wskaźnik ten jest trzecim, po WIG-Poland i WIG-Ukraine, indeksem obliczanym przez GPW, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia" - czytamy w komunikacie.

Kto na liście indeksu

Indeks WIG-CEE jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Jego portfel może obejmować spółki z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier, których akcje notowane są na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez giełdę warszawską.

"Na listę uczestników indeksu WIG-CEE mogą być wpisane spółki z danego państwa, o ile na GPW (łącznie rynek regulowany i ASO) są notowane co najmniej dwie spółki z danego kraju i zostały one zakwalifikowane do różnych sektorów, zgodnie z zasadami klasyfikacji sektorowej stosowanej przez GPW" - czytamy dalej.

Wartość nowego - 800 punktów

Wartości indeksu WIG-CEE zostały przeliczone wstecz do grudnia 2010 roku, a jego obecna wartość kształtuje się na poziomie 800 pkt.

Prezes GPW o nowym indeksie

"Naszym zamierzeniem było stworzenie takiego wskaźnika, który będzie reprezentatywny dla gospodarek całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej i sądzimy, że to właśnie kryterium może zainteresować inwestorów instytucjonalnych" - powiedział prezes GPW Ludwik Sobolewski, cytowany w komunikacie. Dodał, że jedną z głównych przesłanek stworzenia tego indeksu jest pokazanie, że zagraniczne spółki notowane na warszawskim parkiecie zyskują dodatkowe wartości w postaci większej ekspozycji na inwestorów działających "na największym, najbardziej płynnym i najbardziej różnorodnym rynku w naszej części Europy".

GPW miała 33,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 38,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 63,94 mln zł wobec 69,16 mln zł rok wcześniej.