Rząd zamierza sprywatyzować do końca 2013 roku 300 różnych firm państwowych z lub z udziałem Skarbu Państwa, co powinno przynieść przychody w kwocie ok. 15 mld zł – wynika z komunikatu opublikowanego po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów.

Od Bumaru i Enei po Węglokoks i uzdrowisko Rabka - Do końca 2013 roku rząd sprywatyzuje 300 firm

Spośród 300 spółek wymienionych w planie prywatyzacji na lata 2012-2013 zdecydowana większość, bo 297 jest nadzorowanych przez ministra skarbu państwa, a 21 znajduje się w gestii innych ministrów.

Minister skarbu państwa – jak podkreślono w komunikacie - planuje całkowite wyjście z akcjonariatu/udziału w 85 proc. nadzorowanych przez siebie spółkach. W pozostałych 15 proc. spółek (o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa) utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować władztwo korporacyjne (dotyczy to m.in. firm sektora energetycznego, finansowego i obronnego).

12 firm z sektora energetycznego

Przekształceniami własnościowymi objęte będą spółki ze wszystkich branż i sektorów gospodarki. W sektorze energetycznym prywatyzacja obejmie 12; firm, m.in. o spółki: Energia, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna, Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica; dla tych spółek preferowana będzie prywatyzacja przez GPW.

5 spółek finansowych

W sektorze instytucji finansowych planowana jest kontynuacja prywatyzacji 5 spółek; przewiduje się zbycie wszystkich, należących do Skarbu Państwa, akcji Banku Gospodarki Żywnościowej i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; w przypadku PZU i PKO BP kolejne pakiety akcji tych spółek będą zbywane do poziomu pozwalającego zachować władztwo korporacyjne.

Konsolidacja Bumaru

Z kolei w sektorze obronnym w 2012 r. przewidywane jest zakończenie konsolidacji kapitałowej spółek w Grupie Bumar; na 2013 r. planowany jest debiut giełdowy Bumar sp. z o.o. (po wcześniejszym przekształceniu w spółkę akcyjną); zaplanowane są także przekształcenia własnościowe w spółkach nadzorowanych przez ministra skarbu państwa (8 podmiotów) i ministra obrony narodowej (15 podmiotów).

Sektor maszynowy i transportowy

Sektor maszynowy i metalowy: zaplanowano prywatyzację 36 podmiotów, w tym 26 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, dwóch z większościowym i ośmiu z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

W sektorze transportu prywatyzacja obejmie 44 spółki, w przeważającej części przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej.

Sektor chemiczny

Prywatyzacja ma dotyczyć 9 spółek, w 4 będzie kontynuowana, w 5 dopiero się rozpocznie; zbywanie kolejnych pakietów akcji spółek notowanych na GPW (Ciech SA, Zakłady Azotowe Puławy SA, Zakłady Chemiczne Police SA, Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA) będzie zależeć od sytuacji na rynku kapitałowym.

W sektorze naftowym zaplanowano prywatyzację 2 spółek: Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego SA i Rafinerii Nafty GLIMAR SA.

Spółki węglowe

W sektorze górnictwa: prywatyzacja będzie dotyczyć spółek już notowanych na GPW i tych, dla których rozważane jest upublicznienie; prywatyzacji przez GPW będą podlegać spółki nadzorowane przez ministra gospodarki: Węglokoks SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Kompania Węglowa SA; prywatyzacja obejmie także 6 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu, w tym kopalnie węgla brunatnego „Adamów” i „Konin”.

Prywatyzacja 13 uzdrowisk

W sektorze uzdrowisk przewidywana jest dalsza prywatyzacja 13 spółek uzdrowiskowych, w tym np. „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA”, „Uzdrowiska Rabka SA”. W sektorze turystycznym zaplanowano prywatyzację 6 spółek, w tym 2 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. I w sektorze spożywczym i rolnictwa prywatyzacja obejmie 35 spółek; kontynuowana będzie sprzedaż akcji Krajowej Spółki Cukrowej.