Bankowcy z 201 placówek na terenie całego kraju oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2011 - grudzień 2012 wyniesie 4,44% r/r.  Oznacza to wzrost oczekiwanej inflacji o 0,1 pkt proc. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca.

Inflacja konsumencka wyniosła 4,3% w lutym wobec 4,1% w styczniu 2012 r.