Dynamika wzrostu PKB w 2011 roku wyniosła 4,3 proc. wobec 3,9 proc. w 2010 roku.