Wyniki finansowe Kompanii Węglowej, największej górniczej firmy w Europie, pozwalają myśleć o wejściu spółki na giełdę już w 2014 roku.

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz w poniedziałek przyjechał do Katowic na serię spotkań z władzami Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Węglokoksu. W spotkaniach uczestniczył też wiceminister skarbu Paweł Tamborski. Po pierwszym z nich - w Kompanii - Tomczykiewicz pytany przez dziennikarzy o bieżące plany prywatyzacyjne rządu wobec węglowych spółek stwierdził - "Bardzo dobre wyniki Kompanii Węglowej pozwalają optymistycznie patrzeć na scenariusz założony w jej strategii". Strategia spółki przewiduje jej upublicznienie na 2014 r.

Pytany o pozostałe spółki, Tomczykiewicz wskazał, że "Węglokoks być może jeszcze w tym roku". Nie chciał odpowiedzieć na pytanie o KHW. Wiceminister gospodarki zaprzeczył, by jego spotkania z władzami spółek węglowych były związane np. z przyspieszeniem procesów prywatyzacyjnych. O tym, że Kompania Węglowa zrobi wszystko, by w 2014 r. być gotowa do wejścia na giełdę, mówiła pod koniec lutego - podczas prezentacji nowej strategii spółki - jej prezes Joanna Strzelec Łobodzińska.

W Kompanii wdrażane są działania, które mają poprawić organizację spółki i uczynić ją bardziej przejrzystą. Na początku tego roku została zmieniona z trzy- na dwustopniową struktura organizacyjna KW. Przestały istnieć centra wydobywcze, w strukturze pozostały jedynie kopalnie i zarząd. Do 2015 r. KW ma spłacić resztę długów po dawnych spółkach węglowych - prawie 650 mln zł wobec ZUS - pozostałe zostały już uregulowane. Kompania Węglowa to największa górnicza firma w Europie. Zatrudnia ponad 60 tys. osób w 15 kopalniach.