Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu br. 47,7 pkt wobec 49,0 pkt na koniec lutego - podano wstępne wyliczenia.

Analitycy szacowali, że indeks wzrośnie do 49,5 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.