Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w marcu na poziomie minus 1 pkt, czyli poprawił się o 1 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny.
Reklama

Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 18% (w lutym odpowiednio 17% i 19% jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na zmniejszenie portfela zamówień ogółem wpływa utrzymujące się ograniczenie zarówno portfela krajowego, jak i zagranicznego.

Oceny bieżącej produkcji są mniej negatywne niż w lutym. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za nadmierny" - głosi komunikat.

GUS podał też, że poziom należności rośnie nieco szybciej niż w ubiegłym miesiącu. Zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Odpowiednie przewidywania są mniej pesymistyczne od prognoz formułowanych w lutym.

"Dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia zbliżone do zapowiadanych w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż przewidywano w lutym" - czytamy dalej w materiale.