Indywidualne konto emerytalne to najlepsza opcja oszczędzania na emeryturę dla osób aktywnych, mających podstawowe pojęcie o mechanizmach gospodarki i giełdy.
Najmniejszą prowizję od transakcji na koncie emerytalnym pobiera BM DnB Nord. Z kolei DI BRE Banku i DM BOŚ nie pobierają opłat za ich prowadzenie. Konto pozwala na odroczenie podatku od zysków kapitałowych do momentu wypłaty środków. Co ważne: ewentualny zysk, który powstaje po sprzedaży akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, można reinwestować. W ten sposób posiadacz IKE korzysta z mechanizmu procentu składanego i może w długim okresie zarobić znacznie więcej niż posiadacz normalnego rachunku maklerskiego.
Z obliczeń Domu Maklerskiego PKO BP wynika, że osoba inwestująca co roku przez okres 20 lat poprzez indywidualne konto emerytalne 10 tys. zł, przy założeniu osiągania średniorocznej stopy zwrotu w wysokości 9,5 proc., pod koniec będzie miała 546,6 tys. zł. Tymczasem osoba inwestująca poprzez zwykły rachunek maklerski uzbiera jedynie 445,6 tys. zł, czyli 18,5 proc. mniej.