Auxilium to kancelaria biegłych rewidentów, która działa na rynku audytorskim oraz jako biuro rachunkowe. Świadczy usługi audytorskie, księgowe, doradztwa podatkowego zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Komunikat firmy stwierdza, że w drodze intensywnego rozwoju oraz w oparciu o osiągane przychody, budując jednocześnie wartość całej grupy kapitałowej docelowo ECA Auxilium zmieni platformę obrotu na rynek regulowany.

Zarząd spółki zakłada że będzie to możliwe poprzez silny wzrost wartości grupy oraz jej kapitalizacji do progu umożliwiającego zmianę platformy obrotu.

ECA Auxilium planuje ponadto wyjście z usługami na rynki zagraniczne Unii Europejskiej, utworzenie spółki księgowej w oparciu o rozwiązania informatyczne i jej późniejszy debiut na NewConnect oraz - w dłuższym horyzoncie czasowym - powołanie uczelni o profilu rachunkowo-podatkowym.