Uzasadniając propozycję likwidacji delegatur terenowych MSP argumentowało, że powstały one na początku lat 90., kiedy stan przekształceń własnościowych był zupełnie inny niż obecnie, a dalsze utrzymywanie tych jednostek jest już niepotrzebne z powodu zaawansowanego procesu przekształceń własnościowych i zmniejszającej się liczby nadzorowanych spółek.

Zgodnie z ustawą zadania realizowane dotychczas przez delegatury zostaną przejęte przez ministra skarbu i wojewodów. Wejście w życie ustawy spowoduje likwidację 91 etatów, w ramach których zatrudnionych jest 95 osób.

W ocenie rządu likwidacja tych jednostek przyniesie oszczędności w wysokości 30 proc. dotychczasowych kosztów, tj. 2,7 mln zł rocznie. Oznacza to również zmniejszenie zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa o 12 proc.

Ustawa trafi teraz do Senatu.