PZU zamierza utworzyć spółkę PZU International, dysponującą kwotą 6-7 mld zł, której celem byłyby przejęcia na rynku ubezpieczeniowym w Europie oraz budowa biznesu międzynarodowego grupy. Współpraca z inwestorem finansowym pozwoliłaby na sfinansowanie akwizycji wartości ok. 13 mld zł, poinformował prezes Andrzej Klesyk.

"Chcemy przeznaczyć 6-7 mld zł na te akwizycje, ale teoretycznie gdybyśmy mieli partnera, to mamy siłę rażenia na ok. 13 mld zł"- powiedział Klesyk podczas prezentacji strategii na lata 2012-2014.

Partnerem fundusz private equity z co najmniej 1 mld dolarów

Dodał, że koncepcja PZU zakłada przejęcie podmiotu przez PZU International, a następnie zaproponowanie wybranemu funduszowi private equity objęcie 50-proc. pakietu akcji. "Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi największymi funduszami private equity na świecie. Potrzebujemy partnera, który mógłby podpisać czek na ponad 1 mld euro. Wszyscy są zainteresowani takimi transakcjami"- powiedział Klesyk.

Reklama

Podkreślił, że w grę wchodzi wyłącznie przejęcie ubezpieczyciela lub grupy ubezpieczeniowej w Europie, w których PZU miałoby pakiet większościowy lub opcję zwiększenia udziałów do pakietu kontrolnego. "Interesują nas tylko ubezpieczyciele z Europy. Chorwacja, Czarnogóra - tu są możliwości tzw. primary privatization. Na razie nie rozmawiamy z nikim w tej sprawie" - powiedział prezes.

Zadaniem PZU International ma być prowadzenie na rzecz grupy PZU działalności akwizycyjnej i zarządzanie operacjami zagranicznymi grupy tak, aby zwiększać ich wartość. Prezes poinformował, że intencją PZU jest wprowadzenie PZU International na giełdę, przy poziomie przypisu składki wynoszącej minimum 1,5-2,0 mld zł. Do spółki zostałby włączony biznes litewski PZU.

Klesyk poinformował, że PZU prowadzi obecnie analizy, gdzie taki podmiot mógłby być inkorporowany ze względu na przywileje podatkowe. Decyzja zapadnie w ciągu dwóch miesięcy.