PZU opublikuje wyniki we wtorek, 15 maja.

Według prognoz, wartość składki przypisanej brutto wyniosła od 4.096 do 4.232 mln zł, przy konsensusie na poziomie 4.142 mln zł wobec 3.977 mln zł rok wcześniej.

Zyski z lokat sięgnęły od 801 do 969 mln zł przy konsensusie wysokości 895 mln zł wobec 474 mln zł rok wcześniej.

Wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła od 2.622 do 2.8520 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2.713 mln zł i wobec 2.401 mln zł w I kw. 2011 r.