Certyfikacja wydatków to ostatni etap ich zatwierdzania przed refundacją. Przedtem realizatorzy unijnych projektów składają faktury do weryfikacji m.in. do resortu rozwoju regionalnego.

"Zgodnie z szacunkami MRR, kwota 50,4 mld zł pozwoli wnioskować do KE o płatności okresowe na poziomie 30,6 mld euro (według kursu 1 euro - 4 zł). Oznaczać to będzie wykorzystanie ogólnej puli środków przyznanych Polsce na poziomie ok. 46 proc." - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Na lata 2007-2013 Bruksela przyznała Polsce ponad 67 mld euro, przy czym pieniądze mogą być wydawane do 2015 roku. Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem ok. 28 mld euro, z którego finansowana jest budowa dróg i autostrad.

Jak wynika z danych resortu rozwoju regionalnego, od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 do 19 lutego br. wydano na projekty polskich wnioskodawców 126,5 mld zł, z czego UE zrefinansuje 90,3 mld zł. Rozdysponowanych jest 71,9 proc. unijnych pieniędzy.