Polska otrzymała z Brukseli ponad 29,2 mld euro w formie zaliczek i refundacji - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dodano, że z unijnego budżetu wypłaciliśmy najwięcej pieniędzy ze wszystkich państw UE.

Polska jest największym beneficjentem polityki spójności w budżecie UE na lata 2007-13. Bruksela przyznała Polsce ponad 67 mld euro, przy czym pieniądze mogą być wydawane do 2015 r.

Polska jednym z liderów pod względem ilości wypłaconych środków

"Według najnowszych statystyk Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z liderów pod względem ilości wypłaconych (...) środków. Do 3 lipca 2012 r. Polska otrzymała w formie zaliczek i refundacji ponad 29,2 mld euro, podczas gdy kolejnym Hiszpanii i Niemcom wypłacono w sumie ponad 2 mld euro mniej (Hiszpania - 14,9 mld euro, Niemcy - 12 mld euro)" - napisano w komunikacie MRR.

Komisja Europejska wypłaciła nam blisko 43,5 proc. przyznanych środków, co plasuje Polskę na trzecim miejscu wśród państw, którym przyznano więcej niż 10 mld euro. "Liderami są Niemcy i Portugalia, jednak każde z tych państw ma ok. trzy razy mniej funduszy do zagospodarowania niż Polska" - poinformował resort.

Według planów resortu w 2012 r. Polska poświadczy Komisji Europejskiej wydatki z programów krajowych i regionalnych o wartości 50,4 mld zł (ponad 12 mld euro). Poświadczenie wydatków Komisji, czyli tzw. certyfikacja jest ostatnim - przed refundacją - etapem wdrażania funduszy unijnych.