Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała dziennikarzom we wtorek, że w pierwszym kwartale br. Polska certyfikowała do Komisji Europejskiej 10,2 mld zł, czyli ok. 95,7 proc. zakładanego planu kwartalnego. W tym roku resort planuje poświadczyć KE 50,4 mld zł wydatków w programach krajowych i regionalnych.

Z informacji resortu wynika, że od początku uruchomienia programów do końca pierwszego kwartału br. złożono 216,3 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą w sumie 461,7 mld zł (chodzi zarówno o środki unijne, jak i krajowe). W tym samym czasie podpisano z beneficjentami 68 tys. 462 umowy.

"Beneficjenci zwrócili się o wypłacenie 135,5 mld zł, z czego 96,8 mld zł to dofinansowanie UE (ok. 35,3 proc. środków na lata 2007-2013)" - napisano w komunikacie prasowym.

W pierwszym kwartale 2012 r. złożono 10,1 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą w sumie 13,9 mld zł (środki unijne i krajowe). Podpisano 3 tys. 191 umów opiewających na 7,6 mld zł dofinansowania UE.

"W całym 2012 r. Polska planuje poświadczyć Komisji Europejskiej (certyfikować) 50,4 mld zł wydatków poniesionych w programach krajowych i regionalnych" - napisano w komunikacie.

Plan certyfikacji w I kwartale br. wynosił 10,68 mld zł dla programów krajowych i regionalnych. "W ujęciu rocznym, w programach krajowych i regionalnych certyfikowano 20,3 proc. planowanej kwoty" - napisano w komunikacie.

Jak wynika z komunikatu, od początku realizacji programów do końca 2012 r. Polska planuje wykazać Komisji wydatki o łącznej wartości 153,2 mld zł dla programów krajowych i regionalnych. "Na koniec I kwartału br. certyfikowaliśmy 113,1 mld zł (73,8 proc. celu dla programów krajowych i regionalnych)" - napisano w komunikacie.