Dotychczasowy rating długoterminowy na poziomie A2 ma stabilną perspektywę, podano także w materiale.

"Nowo przyznany rating Prime-1 dla krótkoterminowego zadłużenia Polski jest związany z poprawą pozycji płynnościowej - rezerwy gotówkowe rosną stopniowo od 2008 r., natomiast wolumen krótkoterminowego zadłużenia odnotował znaczący spadek do poniżej 1% PKB na koniec 2011 r. wobec ok. 4% w 2008 r." - głosi komunikat.

Moody's podkreśla, że polska gospodarka jest stosunkowo duża i charakteryzuje się zrównoważonym wzrostem, co było źródłem znaczącej stabilności w okresie globalnego kryzysu finansowego. "Moody's oczekuje, że wzrost PKB Polski pozostanie pozytywny, pomimo wzrostu ryzyka recesji w większych krajach Europy Zachodniej" - czytamy dalej.

Według agencji kluczowym tematem dla Polski na lata 2012-2013 pozostanie konsolidacja fiskalna

"W szczególności, polityka fiskalna będzie musiała znaleźć równowagę dla sprzecznych celów, jakimi są wspieranie gospodarki i spełnienie celów dotyczących redukcji deficytu do 2013 r." - napisał Moody's.