Utrzymująca się podwyższona inflacja oraz niepewność - mimo bardzo dobrych danych za 2011 r. - związana z kształtowaniem się koniunktury gospodarczej w 2012 r., spowodują, że na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Rada utrzyma więc neutralne stanowisko i będzie kontynuować strategię "wait and see", obserwując kształtowanie się procesów inflacyjnych i gospodarczych w pierwszych miesiącach 2012 r.

Tym bardziej, że projekcja inflacji pokaże prawdopodobnie powolny spadek wskaźnika CPI, przy utrzymywaniu się nadal relatywnie wysokiej dynamiki PKB.

RPP utrzyma strategię czekaj i obserwuj

Żaden z dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekuje podwyższenia stóp procentowych na marcowym posiedzeniu RPP. W ocenie ekspertów, podwyższona niepewność w kwestii kształtowania się koniunktury w najbliższych miesiącach oraz utrzymująca się podwyższona inflacji skłoni większość Rady do podtrzymania strategii wyczekiwania i obserwacji bieżących wskaźników.

Ponadto w ważnym argumentem przemawiającym za stabilizacją stóp będzie projekcja inflacji, która prawdopodobnie pokaże ścieżkę zejścia inflacji do 2,5-proc. celu NBP i jednocześnie wysoki, ok. 2,5-proc. wzrost gospodarczy w bieżącym roku.

Posiedzenie RPP odbywa się w dniach 6-7 marca 2012 r., a decyzja zostanie ogłoszona w środę, 7 marca, we wczesnych godzinach popołudniowych. Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%.