Marcowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego sugeruje potrzebę podwyżki stóp procentowych - oceniła w swoim biuletynie Rada Gospodarcza przy premierze.

"Było to jedno z trzech posiedzeń roku, na których Rada Polityki Pieniężnej zapoznaje się z projekcją inflacyjną. Z projekcji wynika, że przy utrzymaniu obecnej stopy procentowej, w horyzoncie oddziaływania tego instrumentu, a więc w roku 2013, inflacja może pozostawać w górnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego" - napisał w biuletynie prof. Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej.

Dodał, że "sugerowałoby to potrzebę lekkiej podwyżki stopy procentowej". "W tej sytuacji nieco zaskakuje dokonane w komunikacie z posiedzenia skorygowanie wyników projekcji w oparciu o jednorazowy odczyt inflacji ze stycznia i doraźne umocnienie kursu złotego" - stwierdził.

RPP w komunikacie po marcowym posiedzeniu podkreśliła, że informacje, które napłynęły po 24 stycznia 2012 r., w szczególności niższe od oczekiwań dane o inflacji w styczniu br. oraz istotna aprecjacja złotego, obniżają prognozowaną inflację w latach 2012 i 2013 odpowiednio o 0,3-0,4 pkt proc. i 0,2-0,3 pkt proc. w stosunku do marcowej projekcji Instytutu Ekonomicznego NBP.

Zgodnie z marcową projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 24 stycznia 2012 r. - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,6-4,5 proc. w 2012 r. (wobec 2,5-3,9 proc. w projekcji listopadowej).