"Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2011 w wysokości 6.826 tysięcy złotych na powiększenie zysków z lat ubiegłych.

Niniejsza propozycja została uwzględniona w sprawozdaniu z sytuacji finansowej spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011" - głosi raport.

W całym 2011 roku spółka miała 6,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 35,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 96,67 mln zł wobec 241,26 mln zł.