W maju ubr. akcjonariusze Budimeksu przeznaczyli na dywidendę 231,81 mln zł (226,28 mln zł zysku jednostkowego za 2010 r. plus 5,53 mln zł zysków z lat ubiegłych), co dało wypłatę w wysokości 9,08 zł na akcję. 

W 2011 roku trochę większy zysk niż rok wcześniej

W 2011 r. Budimex miał 260,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 267,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 5516,68 mln zł wobec 4430,27 mln zł rok wcześniej.