Premier odniósł się podczas piątkowej konferencji prasowej do decyzji radnych Lubina, którzy zgodzili się, aby miasto kupiło akcje KGHM. Dzięki temu miasto będzie mogło wstąpić na drogę prawną przeciwko przygotowanej przez resort finansów ustawie wprowadzającej podatek od kopalin.

"Szanuję każde działanie obywateli, ale wydaje mi się, że w przypadku działania radnych Lubina dochodzi do pewnego nieporozumienia. (...) Sytuacja, w której to dywidenda, a nie podatek, byłaby podstawą do sięgania po pieniądze, jakie wypracowuje KGHM, (...) to ten model wcale nie był w naszym przekonaniu korzystniejszy dla samorządu" - zauważył premier. Zasugerował, że decyzja radnych to "skutek presji KGHM".

Zdaniem premiera rządowa propozycja dotycząca podatku od kopalin jest bardzo realistyczna i powściągliwa. "Nie zmienimy oceny, jeśli chodzi o podatek od kopalin i przedstawimy bardzo precyzyjną informację, z której będzie - moim zdaniem -jednoznacznie wynikało, że wszyscy obywatele Polski powinni się od wielu lat czuć zaniepokojeni, że nie korzystają nawet w ułamku z tego dobra narodowego, jakim jest miedź, jak pracownicy KGHM i mieszkańcy (Lubina - PAP). Uważam, że to nie jest fair. Przedstawimy bardzo precyzyjną informację, jak te dysproporcje wyglądają" - zapowiedział premier.

Tusk jest pewien, że po przedstawieniu tej informacji opinia publiczna podzieli stanowisko rządu.

Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez resort finansów i przyjętym 17 stycznia przez rząd, podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniesie w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł. Wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku uzależniona będzie od wartości surowców na rynku światowym, kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia.

Podstawę opodatkowania stanowić ma ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Zgodnie z projektem wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów: ilości miedzi, wyrażonej w tonach oraz stawki podatkowej oraz ilości srebra, wyrażonej w kilogramach oraz stawki podatkowej.