Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety można wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Nie może to być jednak okazja do zalegalizowania fałszywych pieniędzy, które przypadkiem trafiły w nasze ręce
Banki działające na obszarze Polski mają obowiązek wymiany zużytych lub uszkodzonych krajowych znaków pieniężnych. Jest to ich powinność tylko wtedy, gdy ich autentyczność nie budzi żadnych podejrzeń, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie ich wartości nominalnej.
Banki mają obowiązek przyjmowania banknotów i monet przedstawionych do wymiany (z wyłączeniem tych, które uległy uszkodzeniu w wyniku zadziałania zabezpieczeń, np. w związku z napadem rabunkowym) w celu przekazania ich do Centrali Narodowego Banku Polskiego. Osoba przedstawiająca uszkodzone lub zniszczone pieniądze otrzymuje wtedy pokwitowanie od banku. Przyjęte pieniądze trafiają następnie do NBP.