Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w styczniu w ujęciu rdr o 17,9 proc., po wzroście o 4,7 proc. w grudniu 2011 r. - podał GUS.

W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 8,5 proc. w porównaniu ze spadkiem o 1,3 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.